Dobrodošli na naš sajt

dvadeset godina uspešne saradnje
Proizvodi PDF Štampa

 

  • Hemikalije
  • Metali
  • PA hemikalije
  • Ind. odmašćivači

 

ALUMINIJUM HIDROKSID

ALUMINIJUM SULFAT

AMONIJAČNA VODA

AMONIJUM HLORID

AZOTNA KISELINA

 

BARIJUM KARBONAT

BARIJUM HLORID

BAKAR SULFAT (Plavi Kamen)

BENZOEVA KISELINA

BORAKS (Natrijum Tetraborat)

BORNA KISELINA

 

CINK HLORID

CINK FOSFAT (48-52% Zn)

CINK SULFAT (Heptahidrat)

CINK OKSID (Pharma / Zlatni pečat)

 

FERI HLORID (Gvozdje Hlorid)

FERO SULFAT (Zelena Galica)

FLOKULANT CYTEC C-442

FLOKULANT CYTEC N-300

FOSFORNA KISELINA 75% - food grade E338

FOSFORNA KISELINA 85% - food grade E338

 

GLICERIN Pharma - PhEUR

GLICERIN - food grade E422

GLICERIN Destilovani (min. 97%)

GLICERIN Tehnički (min. 80%)

 

HLOROVODONIČNA KISELINA (Sona Kiselina)

HROMNA KISELINA

 

IZOPROPIL ALKOHOL

 

KALCIJUM HLORID

KALCIJUM HLORID - food grade E509

KALIJUM HIDROKSID - KOH

KALIJUMOVA LUŽINA

KALIJUM HLORID - KCl

KALIJUM HLORID - food grade E508

KALIJUM KARBONAT - food grade E501

KALIJUM PERMANGANAT (Pharma grade)

KALIJUM SORBAT - food grade E202

 


 

LIMUNSKA KISELINA,monohidrat - food grade E330

LIMUNSKA KISELINA,anhydrous - food grade E330

LITIJUM HIDROKSID

 

MONOETILEN GLIKOL (MEG)

MAGNEZIJUM HLORID

 

NATRIJUM HIDROKSID (Kaustična soda)

NATRIJUM BENZOAT - food grade E211

NATRIJUM BISULFIT

NATRIJUM DIHROMAT

NATRIJUM HIPOHLORIT(Žalvelova voda)

NATRIJUM KARBONAT(Kalcinirana soda)

NATRIJUM METABISULFIT

NATRIJUM METASILIKAT (Pentahidrat)

NATRIJUM METASILIKAT (Anhydrous)

NATRIJUM NITRAT

NATRIJUM NITRIT

NATRIJUM SULFAT

NATRIJUM SULFIT

NATRIJUM TRIPOLIFOSFAT

NATRIJUMOVA LUŽINA (10-49% rastvor)

NIKL SULFAT

NIKL HLORID

 

PARAFINSKO ULJE Lako - PhEUR (Pharma grade)

PARAFINSKO ULJE Teško - PhEUR (Pharma grade)

PERHLORETILEN

POLIALUMINIJUM HLORID - PAC

PROPILEN GLIKOL - USP grade (MPG)

 

SO TABLETIRANA

SO TEHNIČKA

SORBITOL

SODA BIKARBONA (Natrijum Bikarbonat)

STEARINSKA KISELINA (3 press)

SUMPORNA KISELINA

 

TRIHLORETILEN

TRINATRIJUM FOSFAT

MONONATRIJUM FOSFAT

DINATRIJUM FOSFAT

 

VAZELIN - PhEUR (Pharma grade)

VITAMIN C - food grade E300

VODONIK PEROKSID 35-50%

 

 

KOROFOS 110

KOROFOS 210A

KOROFOS 210C

KOROFOS N


SO DURFERIT GS 430 Za termičku obradu

SO DURFERIT R2 Za termičku obradu

Dodatna SO BAŠFERIT R-C

SO za Cementaciju BAŠFERIT 930

SO za Cementaciju BAŠFERIT 930/D

SO za Kaljenje BAŠFERIT SK 540

SO za Kaljenje BAŠFERIT SK 650

SO za Kaljenje BS

SO za Kaljenje ZF

SO za Kaljenje 630 K

SO za Kaljenje 750 K

SO za Popuštanje 135

SO za Žarenje 345

SO za Žarenje BAŠFERIT SŽ 430


UGALJ ZA CEMENTACIJU (Granulisano čvrsto sredstvo za cementaciju čelika u zatvorenim kutijama na temperaturi od 9000C, pri čemu se stvara zaštitni sloj debljine 0,2 do 1,2mm brzinom od 0,1mm/h).

 

UPOREDNA TABELA SOLI  Alkaloid - Degussa - Metal Export

 

ACETON P.A.

AZOTNA KISELINA P.A.

HLOROVODONICNA KISELINA P.A.

NATRIJUM HIDROKSID P.A.

IZOPROPIL ALOKOHOL P.A.

KALIJUM HIDROKSID P.A.

SUMPORNA KISELINA P.A.

SUMPORNA KISELINA po Gerberu

SIRĆETNA KISELINA Glacijalna P.A.


Sredstvo za odmašćivanje obojenih metala - METAL EX-45 (Univerzalno sredstvo za ručno odmašćivanje obojenih metala, služi za odmašćivanje kako metalnih površina tako i površina druge prirode. Veoma je efikasan za ultrazvučno odmašćivanje karburatora, dizni, kao i pranje podova u halama)
METAL EX-48k (Sredstvo za ručno odmašćivanje i poliranje na hladno)
METAL EX-59 (sredstvo za pranje boca u automatskim mašinama na bazi NaOH, sa dodatcima koji sprečavaju stvaranje pene)
METAL EX-64 (Sredstvo za pranje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji. Ne nagriza čelik i osetljive materijale kao kalaj, aluminijum i njihove legure, a pogodan je i za čišćenje sudova od gume i plastike)
METAL EX-79 (sredstvo za CIP pranje i pranje boca u automatskim mašinama na bazi NaOH, uz kombinaciju sa sredstvom METLA EX-155)
METAL EX-155 (Sredstvo za skidanje mlečnog kamenca na bazi Azotne kiseline, uz kombinaciju sa sredstvom METLA EX-79. Koristi se i kao sredstvo za mašinsko pranje boca od piva, vina i mineralne vode)
METAL EX-161 (Sredstvo za skidanje vodenog kamenca na bazi Hlorovodonične kiseline uz dodatak inhibitora koji sprečavaju agresivno dejstvo kiseline. Otklanja naslage kamenca koji se sastoji iz kalcijuma i magnezijum karbonata)

METAL EX-CZ (Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje delova, karoserija automobila i kamiona pod pritiskom u komorama)


METAL EX-250 (Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje delova od nerđajućeg čelika u jedno i više komornim uredjajima sa prskanjem. Posebno se koristi za odmašćivanje brušenih i poliranih delova kojima je poboljšan kvalitet obradom na toplo)
METAL EX-260 (Sredstvo za odmašćivanje čelika potapanjem. Koristi se prvenstveno za odmašćivanje pre hemijske zaštite kao što su emajliranje, lakiranje, fosfatiranje i galvaniziranje. Uspešno uklanja osmoljena pomoćna sredstva za izvlačenje)
METAL EX-261 (sredstvo za čišćenje i odmašćivanje delova od čelika u jedno i više komornim uredjajima sa prskanjem. Posebno se koristi za odmašćivanje brušenih i poliranih delova kojima je poboljšan kvalitet obradom na toplo)
Sredstvo za odmašćivanje čelika - METAL EX-267 GM(Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje delova od čelika i obojenih metala u kadama sa cirkulacijom. Ima antikorozivne osobine prema aluminijumu, njegovim legurama, bakru, kalaju i cinku. Zato se uspešno primenjuje kada se različiti metali čiste u jednoj floti)
Sredstvo za odmašćivanje auto delova - METAL EX-270 (sredstvo za čišćenje i odmašćivanje čeličnih delova, auto delova i obojenih metala pod pritiskom)                           
METAL SDM-35 (Dodatak u građevinskoj industriji. Ovo sredstvo se prvenstveno koristi kao aditiv za termoizolacione maltere)